отпечатък

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

Bezirksregierung Köln
EU-Geschäftsstelle
Zeughausstraße 2-10
50667 Köln
Germany

Dr. Folene Nannen-Gethmann
+49 (0) 221 – 147 2361
folene.nannen@brk.nrw.de