Projekti

Projektin tavoitteena on kuvata tulevaisuuden pätevyysvaatimukset BSE-alalla, sekä edistää hankittujen pätevyyksien siirrettävyyttä maiden välillä ja niiden sisällä.

Tavoitteet voidaan luetella seuraavasti:

  • VQTS-matriisin siirto uudelle, BSE:n alueelle.  Matriisi toimii yhteistyötä vahvistavana työkaluna työelämän ja ammatillisen koulutuksen välillä tällä uudella ammattialalla.
  • Tulosorientoitunut kuvaus BSE:n ammatillisen alueen pätevyyksistä.
  • Ammatillisessa peruskoulutuksessa aiemmin hankittujen, edellä mainittujen pätevyyksien tunnistamisen ja tunnustamisen helpottaminen.
  • BSE-alan koulutusohjelmien ja jatkokoulutusohjelmien edelleen kehitys kaikissa jäsenmaissa.
  • Olemassa olevien koulutusmahdollisuuksien vertailukelpoisuus. Tällä tavoin voidaan parantaa Euroopan koulutusmahdollisuuksien läpinäkyvyyttä eri dimensioissa, esim. ammatillisen peruskoulutuksen ja jatkokoulutuksen välillä tai eri Euroopan maiden välillä. Näin voidaan saavuttaa myös parempi joustavuus/liikkuvuus Euroopan työmarkkinoilla.
  • Ehdotusten laatiminen mahdollisiksi kansallisiksi standardeiksi (NQF, EQF) sekä opintopistemääriksi.
  • Implementointiehdotusten laatiminen kansallisissa koulutusohjelmissa mukana oleville VQTS-matriisin osille.

Projekti auttaa löytämään BSE-alan nykyiset ja tulevat vaatimukset sekä osoittamaan pätevyysvaatimukset läpinäkyvästi ja selvästi tulevaisuuden työntekijöille. Projektin tulisi mahdollistaa jokaiselle BSE-alan harjoittelijalle työharjoittelun tai jatkokoulutuksen osien suorittamisen jossain toisessa Euroopan maassa. Tällä tavoin hankitut tiedot ja taidot tunnustetaan jälkeenpäin osaksi työharjoittelua. Näin luodaan kansainvälistä läpinäkyvyyttä, jonka avulla nähdään millaista pätevyyttä tulevaisuuden BSE-työntekijöillä on tai heidän on hankittava, jotta he voisivat harjoittaa tulevaa ammattiaan. Pätevyysprofiilien suunnittelulla työnantajat voivat puolestaan laatia tulevien työntekijöiden pätevyysvaatimukset yksityiskohtaisemmin löytääkseen ammattitaitoista henkilöstöä. Projektin on tarkoitus edistää siirtymistä ”vihreään talouteen” helpottamalla työmarkkinoiden reagointia tulevaisuuden tarpeisiin tällä alalla (ET-2020).