01 – Projektin johto ja koordinointi

Projektin sisäistä kommunikaatiota kaikkien osanottajien välillä tuetaan projektin verkkosivulla olevalla kommunikaatioalustalla, sähköpostilla ja puhelinkeskusteluilla. Lisätukena on Moodle ja Google groups.

Pääaktiviteetit:

  • Kick-off –tapaamisessa valmistellaan työsuunnitelman yhteenveto, kaikkien osanottajien budjettitiedot, luodaan puitteet projektille.
  • Organisoidaan kaikki kansalliset kokoukset käsitteellisellä ja teknisellä tasolla, tarvittaessa yhteistyössä muiden vastuullisten partnereiden kanssa.
  • Kommunikoidaan kokousten välissä verkkosivun työskentelyalueen kautta, sähköpostilla ja puhelinkeskusteluilla.
  • Tehdään väli- ja loppuraportointi, kommunikoidaan ulkoisen arvioijan kanssa.

Käynnissä olevista aktiviteeteista (tiedon levitys mukaan lukien) ja taloudellisista asioista raportoidaan jokaisen partnerin osalta EU-GES:iin puolen vuoden välein.

Kaikkien hallinnollisten ja taloudellisten asioiden järjestämiseksi etukäteen ja mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi työskentelyohjelmassa, koordinaattori tekee kahdenkeskiset sopimukset kaikkien partnereiden kesken. Näissä sopimuksissa määritellään kaikki tehtävät ja vastuut.

Kontaktitiedot laitetaan kaikkien konsortion partnereiden saataville.