02 – Tutkimus

Työtehtäviin liittyvän pätevyyden tutkiminen/tunnistaminen BSE:n ammattialalla hyödyntäen olemassa olevia tehtäväkuvauksia ja empiiristä tutkintaa (kyselylomakkeita).

Koska BSE on uusi ammatillinen alue, siihen liittyy myös uusia ammattitaitovaatimuksia tulevaisuuden työntekijöille. Lisäksi BSE on myös sellainen ammattiala, että se on määritelty eri tavalla Euroopan eri maissa (ks. esim. Jennewein, Petersen, Gebäudesystemtechnik und Beruf, Bielefeld 2002).

Koska toistaiseksi koulutus- ja jatkokoulutustarjonnassa ollaan vasta alussa, on tarpeen tutkia tämän uuden ammattialan yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset. Siksi BSE-alueen työhön liittyvien pätevyyksien empiirinen tutkinta onkin huomion keskipisteenä projektin ensimmäisessä työpajassa. Koska tutkinnan tulokset muodostavat perustan BSE:n työhön liittyvien pätevyyksien tutkinnalle, tehdään valmistelut huolella.

Lisäksi joillakin partnereilla on erilaista tietoa/ideoita tutkinnon osien kuvaukseen liittyen ja niinpä tässä asiassa onkin päästävä yhteisymmärrykseen.