03 – Ammatillinen ala

Läpinäkyvä kuvaus BSE-ammattialasta perustuen tutkinnan tuloksiin (VQTS-matriisin siirto).

1. Ammatillisesta koulutuksesta tai yliopistoista tulevat BSE-asiantuntijat arvioivat kyselylomakkeet. Jokainen partneri toimittaa ko. asiantuntijoita. Nämä asiantuntijat nimettiin jo edellisessä VETPRo-projektissa no. 282291. Kaikilla partnereilla on asiantuntijoita, jotka pystyvät suorittamaan ja arvioimaan empiirisiä tutkimuksia.

2. Pätevyysmatriisin tekeminen BSE-ammattialalle (mahdollisesti tätä tehtävää jatkavat partnerit).

Pätevyysmatriisin tekeminen koostuu seuraavista asioista:

2.1 Ydinprosessien määrittely BSE-ammattialalle ja määritettyjen pätevyysalueiden kuvaus. Pätevyysmatriisin laatimiseksi ns. BSE:n ydinprosessit määritellään ja niihin liittyvät pätevyysalueet kuvataan ja luokitellaan. Pätevyysalueiden ydintehtävien suorittamiseen tarvittavat tiedot ja taidot määritellään.

2.2 Pätevyysalueiden yksittäisten pätevyyksien määrittely. Jokainen pätevyysalue eritellään kehitysasteilla ”aloittelijasta” ”kokeneeseen ammattilaiseen”. Pätevyysalueen sisällä kuvataan kahdesta kuuteen kehitysastetta. Näillä pätevyyden kehitysasteilla kuvataan ja määritellään tutkinnon osien eri tulokset, ja niillä voidaan esittää tietoa, taitoa ja kompetenssia.

3. Pätevyyden eri kehitysasteiden jakaminen EQF/NQF-tasoihin.