Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /kunden/230803_50169/projekte/it_bse/wordpress/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45
it:bse finnish
04 – Kansalliset pätevyysprofiilit

Kansallisten pätevyysprofiilien laadinta ja pätevyyksien verifiointiprosessit

Valmis pätevyysmatriisi muodostaa yleisen kartoituksen BSE:n ammatillisesta alasta. Tämän työpaketin tavoite on luoda maiden pätevyysprofiilit yksittäisistä matriisin osista. Pätevyysprofiilit määritellään luettelemalla ne tiedot ja taidot, jotka ovat olennaisia tietyllä pätevyystasolla BSE:n alalla.

Siksi eurooppalaiset partnerit analysoivat kansalliset koulutusmahdollisuutensa (pätevyysprofiilit) tehdyn matriisin perusteella viitaten ammatillisiin koulutusohjelmiin sähkötekniikan, rakennustekniikan, logistiikan, sekä informaatiotekniikan alalla. Lisäksi koulutusmahdollisuudet analysoidaan BSE:n eri jatko-opintomahdollisuuksiin ja pätevyysmittoihin perustuen.

Matriisissa identifioidaan ne tiedot ja taidot, jotka eurooppalaisten partnereiden koulutus- ja jatkokoulutustarjonta kattaa kyseisessä maassa. Tätä prosessia käyttämällä voidaan pätevyysmatriisin avulla tehdä näkyväksi millainen pätevyyden hankinta on mahdollista missäkin osanottajamaassa. Koulutustarjonnasta ja pätevyysmitoista tehdään kartoitus. Määrittelemällä pätevyysmatriisi yhdessä pätevyysprofiilien kanssa on mahdollista luoda uusia ammatillisia koulutusohjelmia, kuin myös arvioida ja ottaa käyttöön olemassa olevia ammatillisia koulutusohjelmia BSE:n alalla.

Pätevyysprofiileissa partnerit sopivat tutkinnon osista, joita tarjotaan kussakin maassa. Näitä osia varten määritellään arvioitavat tehtävät. Tutkinnon osien arvioimiseksi ECVET-järjestelmään partnerit kehittävät metodit ja arviointikriteerit tietojen, taitojen ja pätevyyksien tunnistamiseksi. Tämä tehdään, jotta voitaisiin tunnistaa ja tunnustaa vieraassa maassa hankitut opintosuoritukset ja tarkistaa, että opiskelija on todellakin hankkinut kyseisen osaamisen.

Kansainvälisiä harjoittelupaikkoja tarjoavien BSE-alan yritysten on tarkoitus kuvata omat yritysprofiilinsa ja määritellä harjoittelijoidensa pätevyysvaatimukset pätevyysprofiilien avulla.

Kompetenssiprofiilit on tarkoitus kuvata kolmannen työpajan valmisteluvaiheessa.