05 – Liikkuvuudet

Liikkuvuuksien valmistelu ja toteutus VQTS-matriisin ymmärrettävyyden osoittamiseksi

Opiskelijat lähetetään eri maihin harjoittelemaan BSE-alan yrityksissä. Tällä tavoin pystytään arvioimaan VQTS-matriisin käytännöllisyys. Liikkuvuus auttaa myös saamaan selville ovatko kaikki partnerit tunnistaneet ulkomailla oleskelun aikana hankitut oppimistulokset. Kaikkein eniten kuitenkin haluamme projektin partnereiden vahvistavan, että liikkuvuusjakson aikana hankittu pätevyys vastaa VQTS-matriisissa kuvattuja tutkinnon osien pätevyysvaatimuksia. VQTS-matriisissa kuvatun pätevyyden tunnistaminen arvioidaan standardoiduilla testiprosesseilla. Tällä tavoin saadaan käytännöllistä palautetta siitä, ovatko paikallisen koulutuksen vastuuihmiset ja opiskelijat ymmärtäneet VQTS-matriisin ja tutkinnon osat. Lisäksi arvioidaan se, voidaanko vahvistetut ulkomailla hankitut oppimistulokset tunnustaa suorituksiksi BSE-alan ammattilaisen tutkinnossa.

Testausprosessit tulisi arvioida, jotta nähdään ovatko ne hyödyllisiä instrumentteja varmistamaan opiskelijoiden oppineen mitä pitääkin. Vain siten voidaan taata, että oppimistulokset tunnustetaan osaksi pätevyysprofiilia. Haluaisimme rohkaista keskustelua joidenkin tutkinnon osien tunnustamisesta ei vain osana BSE-alan ammattilaisen tutkintoa, mutta myös osana muuta jatkokoulutusta. Toinen kysymys koskee sitä, että tietyistä tutkinnon osista tehtäisiin konsepti nykyisen koulutuksen parantamiseen ja kehittämiseen.