08 – Laadun varmennus ja arviointi

Projektin laadun varmennus ja arviointi

Kaikki tuotteet/tulokset laitetaan projektin verkkosivun sisäiselle alueelle ja niitä voidaan korjata ja niistä voidaan keskustella. Kokousten aikana tehdään lopulliset sopimukset julkistettavista tuotteista.

Sisäisen laadunvarmennuksen ja arvioinnin raportit: kerättyjen kyselylomakkeiden perusteella jokaisen työkokouksen jälkeen tehdään arviointiraportti, joka lähetetään kaikille partnereille. Arviointiraportin kommentit ja suositukset otetaan huomioon seuraavassa kokouksessa. Tällä tavoin parannetaan laatua. Tiivistelmät raporteista sisällytetään väli- ja loppuraportteihin.

Ulkoisen laadunvarmennuksen ja arvioinnin raportit: Ulkoisen arvioinnin raportit ottavat huomioon seuraavat näkökannat: tuotteen vaikutus ja laatu projektissa määriteltyihin tavoitteisiin verrattuna, esitettyjen tulosten kestävyys ja siirrettävyys. Ulkoisen arvioijan johtopäätökset liitetään mukaan väli- ja loppuraportteihin.

Laadunvarmistuksen ja loppuarvioinnin raportit laitetaan yleisön saataville projektin verkkosivulle. Tulevaisuuden kumppanuudet voivat hyötyä tämän projektin tuloksista.

Ennen projektin alkua ja ennen jokaisen työpaketin aloittamista asetetaan erityiset laatukriteerit työpaketin edistymiselle ja tuotoksille. Työpaketin lopussa projektin partnereilta kysytään heidän näkemystään työn laadusta näiden kriteerien mukaisesti. Tuloksista keskustellaan projektikokouksissa. Näin laadunvarmennus on toistuva asia koko projektin ajan, eikä vain pakollinen toiminto lopussa. Laatukontrollin toimenpiteiden tulokset auditoi ulkoinen arvioija. Lopullisen projektin laadunvarmennuksen ja arvioinnin raportin tulisi kuvastaa kumppanuuden oppimispolkua projektin aikana.