09 – Tulosten hyödyntäminen

Kansallisten ja Euroopan-laajuisten hyödyntämissuunnitelmien määrittely.

Hyödyntämissessioiden määrittely, koostaminen ja muotoilu.

Jokaisessa maassa järjestettävät hyödyntämissessiot, joita partnerit organisoivat oman verkostonsa paikallisella, alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla, jotta voisivat operationaalisesti esitellä projektin tuloksia sopiville opetuksen ja koulutuksen avaintekijöille, samoin kuin myös BSE-alalla toimiville yrityksille, ammatinharjoittajille jne. ja siten saada heidät soveltamaan heidän erityistarpeisiinsa sopivia projektituloksia.