01 – Комуникация

Целта на този работен пакет е установяване на вътрешната структура за комуникация на партньорите по проекта. Вътрешната комуникация между партньорите се подпомага чрез вътрешни платформи за комуникация. Наред с телефон и електронна поща комуникацията ще се  извършва чрез Мoodle и група в Google.